MX 1000

این نوع ترانسمیتر با کلیه قابلیت‌های مورد انتظار از یک کنترل کننده پیشرفته و هم ردیف با امکانات معروف‌ترین برند‌های دنیا از جمله Hach و WTW ساخته شده‌است

و برای گستره‌ی وسیعی از جمله نیازها از فرآیندهای تولید آب فوق خالص تا صنعت تصفیه فاضلاب کاربرد دارد.