فروش و خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش مدون و منظم و همچنین تامین قطعات، معرف‌ها و استانداردهای لازم، کالیبراسیون ادوات ارائه شده و … به مدت حداقل 10 سال پس از فروش از اهداف و توانمندی‌های این شرکت می‌باشد.